Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Nätsi-Võlla looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 268

Maamaksu korrigeerimine Nätsi-Võlla looduskaitsealal

Vastu võetud 06.02.2006 nr 83

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Nätsi-Võlla looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus, maastikuilme ning elupaigad ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites, kehtestada, et Pärnu maakonnas asuval Nätsi-Võlla looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast:
1) Aru sihtkaitsevööndilt, mis asub Audru vallas;
2) Männikuste sihtkaitsevööndilt, mis asub Tõstamaa vallas;
3) Soeva sihtkaitsevööndilt, mis asub Audru vallas;
4) Tuuraste sihtkaitsevööndilt, mis asub Audru vallas;
5) Vallapiiri sihtkaitsevööndilt, mis asub Koonga vallas;
6) Vanaõue sihtkaitsevööndilt, mis asub Audru vallas;
7) Viruna sihtkaitsevööndilt, mis asub Tõstamaa vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json