Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Mihkli looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 269

Maamaksu korrigeerimine Mihkli looduskaitsealal

Vastu võetud 06.02.2006 nr 84

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Mihkli looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada looduse mitmekesisus ja maastikuilme, kaitsta tammikut ning tamme-segapuistuid ja arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Pärnu maakonnas Koonga vallas asuvalt kogu Mihkli looduskaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json