Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Ida-Viru maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 270

Maamaksu korrigeerimine Ida-Viru maakonna hoiualadel

Vastu võetud 06.02.2006 nr 85

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Ida-Viru maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a määrusega nr 93 «Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas» Ida-Viru maakonnas kaitse alla võetud hoiualadel makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Arupealse hoiualalt, mis asub Aseri vallas;
2) Atsalama hoiualalt, mis asub Mäetaguse vallas;
3) Kalvi hoiualalt, mis asub Aseri vallas;
4) Raju hoiualalt, mis asub Iisaku vallas;
5) Tagajõe hoiualalt, mis asub Tudulinna vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json