Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Viljandi maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 271

Maamaksu korrigeerimine Viljandi maakonna hoiualadel

Vastu võetud 06.02.2006 nr 86

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Viljandi maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määrusega nr 125 «Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas» Viljandi maakonnas kaitse alla võetud hoiualadel makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Lepakose hoiualalt, mis asub Suure-Jaani vallas;
2) Võrtsjärve hoiualalt, mis asub Kolga-Jaani vallas, Viiratsi vallas ja Tarvastu vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json