Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Viljandi maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 271

Maamaksu korrigeerimine Viljandi maakonna hoiualadel

Vastu võetud 06.02.2006 nr 86

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Viljandi maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määrusega nr 125 «Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas» Viljandi maakonnas kaitse alla võetud hoiualadel makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Lepakose hoiualalt, mis asub Suure-Jaani vallas;
2) Võrtsjärve hoiualalt, mis asub Kolga-Jaani vallas, Viiratsi vallas ja Tarvastu vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json