Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Võru maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 272

Maamaksu korrigeerimine Võru maakonna hoiualadel

Vastu võetud 06.02.2006 nr 87

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Võru maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrusega nr 235 «Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas» Võru maakonnas kaitse alla võetud hoiualadel makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Lasva tammiku hoiualalt, mis asub Lasva vallas;
2) Piusa-Võmmorski hoiualalt, mis asub Meremäe vallas;
3) Pärlijõe luha hoiualalt, mis asub Haanja vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json