Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Lääne-Viru maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 274

Maamaksu korrigeerimine Lääne-Viru maakonna hoiualadel

Vastu võetud 06.02.2006 nr 89

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Lääne-Viru maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määrusega nr 237 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru maakonnas» Lääne-Viru maakonnas kaitse alla võetud hoiualadel makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Haavakannu hoiualalt, mis asub Vinni vallas ja Väike-Maarja vallas;
2) Ilmandu hoiualalt, mis asub Väike-Maarja vallas ja Tamsalu vallas;
3) Järni hoiualalt, mis asub Rakvere vallas;
4) Lasila hoiualalt, mis asub Rakvere vallas ja Tamsalu vallas;
5) Seljamäe hoiualalt, mis asub Rakke vallas;
6) Suurekivi hoiualalt, mis asub Vinni vallas;
7) Vaindloo hoiualalt, mis asub Vihula vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json