Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Jõgeva maakonna hoiualadel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 275

Maamaksu korrigeerimine Jõgeva maakonna hoiualadel

Vastu võetud 06.02.2006 nr 90

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Jõgeva maakonna hoiualade kaitse alla võtmise eesmärke ja seal kehtivate kitsenduste majanduslikku mõju, kehtestada, et Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 2005. a määrusega nr 49 «Hoiualade kaitse alla võtmine Jõgeva maakonnas» Jõgeva maakonnas kaitse alla võetud hoiualadel makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast:
1) Andressaare hoiualalt, mis asub Põltsamaa vallas;
2) Kaasiku hoiualalt, mis asub Põltsamaa vallas;
3) Padinasaare hoiualalt, mis asub Pajusi vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json