Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 "Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 15, 257

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 96 "Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord" muutmine

Vastu võetud 07.02.2006 nr 18

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord1» (RTL 2004, 68, 1124; 2005, 101, 1552) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) liigi harilik lutsern (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemned, liikide harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.) ning perekonna aeduba (Phaseolus L.) sertifitseeritud ja standardseemned.»;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22)» tekstiga «, 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17)».

§ 2. Määrus jõustub 1. mail 2006. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json