Teksti suurus:

Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määruse nr 21 "Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 18, 320

Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määruse nr 21 "Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 13.02.2006 nr 20

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 15 lõike 7 alusel.

Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrus nr 21 «Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2005, 27, 380) § 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Lemmiklooma eelneva läbivaatuseta võib loomapidajale väljastada vaid parasitooside metafülaktikaks kasutatavaid välispidiselt või suukaudselt manustatavaid käsimüügi antiparasiitikume.»

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes   Villu REILJAN

Kantsler    Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json