Teksti suurus:

Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 10, 64

Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.02.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. veebruari 2006. a otsusega nr 978

Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (RT 1992, 15/16, 241; RT I 2005, 54, 430) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 86 punkt 10, § 87 lõike 1 punkt 6 ja § 108 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 90 lõike 1 punkti 1 preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni likvideerimise (§ 86 punkt 1) ja töötajate koondamise (§ 86 punkt 3) tõttu:».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json