Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 “Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja “Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 10, 66

Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 “Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja “Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär” muutmine

Vastu võetud 16.02.2006 nr 44

Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 81 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 «Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär» (RT I 2004, 3, 11) §-s 1 asendatakse arv «3000» arvuga «6000».

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Haridus- ja teadusminister Mailis REPS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json