Teksti suurus:

Keskkonnamõju hindamise aruande kvaliteedi ja keskkonnamõju hindamise menetluse kontrollimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2006, 19, 332

Keskkonnamõju hindamise aruande kvaliteedi ja keskkonnamõju hindamise menetluse kontrollimise kord

Vastu võetud 17.02.2006 nr 14
jõustumine 26.02.2006

Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse keskkonnamõju hindamise aruande kvaliteedi ja keskkonnamõju hindamise menetluse kontrollimise kord, et tuvastada aruande nõuetekohasus ja keskkonnamõju hindamise menetluse vastavus «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele».

§ 2.   Keskkonnamõju hindamise menetluse kontrollimine

  (1) Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja hindab enne keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmist või heakskiitmata jätmist keskkonnamõju hindamise menetluse vastavust «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele».

  (2) Kui keskkonnamõju hindamise menetluse kontrollimise käigus selgub, et menetlus ei ole kooskõlas «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega», peab keskkonnamõju hindamise järelevalvaja hindama, kas rikkumine võib mõjutada keskkonnamõju hindamise tulemusi. Kui keskkonnamõju hindamise rikkumine võib keskkonnamõju hindamise tulemusi mõjutada, ei kiida keskkonnamõju hindamise järelevalvaja aruannet heaks, tagastab aruande ühe eksemplari arendajale, kes jätkab keskkonnamõju hindamise menetlust alates tuvastatud nõuete rikkumisest.

§ 3.   Keskkonnamõju hindamise aruande kvaliteedi kontrollimine

  (1) Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja kontrollib keskkonnamõju hindamise aruannet enne selle heakskiitmist või heakskiitmata jätmist.

  (2) Kui aruande kvaliteedi kontrollimise käigus tuvastatakse, et aruanne ei vasta «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 20 nõuetele, hindab järelevalvaja, kas see võib mõjutada keskkonnamõju hindamise tulemusi ning kas esitatud aruanne on tegevusloa andmiseks piisav. Kui aruande puudused võivad mõjutada keskkonnamõju hindamise tulemusi, ei kiida järelevalvaja aruannet heaks ning tagastab arendajale aruande ühe eksemplari puuduste kõrvaldamiseks.

Villu Reiljan
Minister

Annika Velthut
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json