Teksti suurus:

Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 "Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 21, 350

Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 "Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 21.02.2006 nr 24

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 13 alusel.

Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määrust nr 106 «Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord» (RTL 2004, 119, 1846) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) ravimiseaduse § 80 lõike 3 alusel antud ravimikood;»;

2) Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 «Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord» lisa muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 «Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord»
lisa

(Sotsiaalministri 21. veebruari 2006. a määruse nr 24 sõnastuses)

Ravimikood ATC kood Toimeaine(d) Ravimpreparaadi nimetus Ravimvorm Toimeaine(te) kogus Pakendi suurus Ravimitootja Hulgimüügi ostuhind
                 
                 
                 

/otsingu_soovitused.json