Teksti suurus:

Vaatleja staatus rahvahääletusel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:

Vaatleja staatus rahvahääletusel

Vastu võetud 21.05.2003 nr 32
RTL 2003, 70, 1023
jõustumine 16.06.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2006RTL 2006, 16, 29820.02.2006

Määrus kehtestatakse rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Vaatlejatunnistus

 (1) Vaatlejatunnistuse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse taotleja nimi ja keda ta esindab.

 (2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt rahvahääletuse päeval.

 (3) Vabariigi Valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
 1) välisriigi esindaja;
 2) rahvusvahelise organisatsiooni esindaja.

 (4) Maakonna valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
 1) välisriigi kohaliku omavalitsuse organi esindaja;
 2) erakonna esindaja;
 3) muu isik.

 (5) Vabariigi Valimiskomisjon või maakonna valimiskomisjon registreerib vaatleja taotluse alusel ning annab talle vaatlejatunnistuse (vorm lisatud).

§ 2. Vaatleja õigused ja kohustused

 (1) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonile esitlema ning esitama vaatlejatunnistuse.

 (2) Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni ning jaoskonnakomisjoni koosolekul, samuti jälgida kõiki valimiskomisjoni toiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamistulemuste kindlakstegemist.

 (3) Vaatleja ei täida oma kohustusi ega oma vaatleja õigusi valimiskomisjoni liikme ülesannete täitmisel.

 (4) Vaatlejal on õigus kirjutada oma allkiri hääletamiskasti pitseerimisel kasutatavale või eelhääletamisel pärast hääletamise lõppemist hääletamiskasti ava pitseerimisel kasutatavale paberiribale.

 (5) Vaatleja ei või segada valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.

 (6) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda hääletajate nimekirjaga, välja arvatud rahvahääletuse seaduses ette nähtud juhtudel.

 (7) Kui vaatleja juhib valimiskomisjoni tähelepanu seaduserikkumisele, teavitab valimiskomisjon sellest kõrgemalseisvat valimiskomisjoni.

 (8) Vaatleja võib vaatluse tulemuste kokkuvõtte esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kirjalikult aadressil Lossi plats 1a, 15181 Tallinn või elektrooniliselt elektronposti aadressil val@riigikogu.ee.


Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki SIBULVabariigi Valimiskomisjoni 21. mai 2003. a määruse nr 32
LisaVABARIIGI VALIMISKOMISJON
_______________________________________________

V A A T L E J A T U N N I S T U S

Rahvahääletus

...........................................................

kuupäev

..............................................................................................

ees- ja perekonnanimi

Tunnistuse esitajal on õigus jälgida kõiki valimiskomisjonide toiminguid.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees ..............................
  allkiriMAAKONNA VALIMISKOMISJON
_______________________________________________

V A A T L E J A T U N N I S T U S

Rahvahääletus

...........................................................

kuupäev

..............................................................................................

ees- ja perekonnanimi

Tunnistuse esitajal on õigus jälgida kõiki valimiskomisjonide toiminguid.

Maakonna valimiskomisjoni esimees ..............................
  allkiri

/otsingu_soovitused.json