Teksti suurus:

Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RTL 2006, 22, 381

Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine

Vastu võetud 22.02.2006 nr 10

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 152 lõike 6 alusel.

Kehtestada daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vorm (lisatud).

Minister Kalle LAANET

Kantsler Märt KRAFT

Siseministri 22. veebruari 2006. a määruse nr 10 «Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine»
lisa

Eurodac – Sõrmejälgede kaart
Eurodac – Fingerprint form
1. Viitenumber / Reference number  
2. Asüülitaotluse esitamise koht või välismaalase kinnipidamise koht / Place of the application for asylum or place where the alien was apprehended  
3. Asüülitaotluse esitamise kuupäev või välismaalase kinnipidamise kuupäev / Date of the application for asylum or date on which the alien was apprehended  
4. Sugu / Sex  
5. Sõrmejälgede võtmise kuupäev / Date on which the fingerprints were taken  
6. Sõrmejälgede kesküksusele edastamise kuupäev / Date on which the data were transmitted to the Central Unit  

 

PÖÖRATUD JÄLJED / ROLLED IMPRESSIONS
1. Parema käe pöial
Right thumb
2. Parema käe teine sõrm
Right forefinger
3. Parema käe kolmas sõrm
Right middle finger
4. Parema käe neljas sõrm
Right ring finger
5. Parema käe viies sõrm
Right little finger

          
6. Vasaku käe pöial
Left thumb
7. Vasaku käe teine sõrm
Left forefinger
8. Vasaku käe kolmas sõrm
Left middle finger
9. Vasaku käe neljas sõrm
Left ring finger
10. Vasaku käe viies sõrm
Left little finger
   


       

 

VAJUTUSJÄLJED / PLAIN IMPRESSIONS
VASAK KÄSI
Neli sõrme üheagselt

LEFT HAND Four fingers taken simultaneously

KAKS PÖIALT
Jäljed võetakse üheaegselt

TWO THUMBS Impressions taken simultaneously

PAREM KÄSI
Neli sõrme üheaegselt

RIGHT HAND Four fingers taken simultaneously

  VASAK / LEFT PAREM / RIGHT  

/otsingu_soovitused.json