Eurovoci märksõnad (näita)

04 POLIITIKA0406 poliitiline raamistikpoliitiline filosoofiademokraatiaosalusdemokraatia [V4.3]

04 POLIITIKA0406 poliitiline raamistikpoliitiline võimalgatusõigus

04 POLIITIKA0421 parlamentparlamendi pädevusparlamentaarne kontrollavaldus

10 EUROOPA ÜHENDUSED1011 Euroopa Liidu õigusEuroopa Ühenduse õigusühenduse õiguse siseriiklik rakendamine

10 EUROOPA ÜHENDUSED1016 Euroopa ehitamineEuroopa Liidu süvendaminekodanike EuroopaEuroopa kodakondsus

32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON3236 infotehnoloogia ja andmetöötlusandmetöötlusisikuandmed

RIIGIÕIGUSRahvas

HALDUSÕIGUSRahvastikuõigus

Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus (lühend - EKodAS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2019, 21

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2019 otsus nr 537

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus

Vastu võetud 16.12.2019

§ 1.  Kodanikualgatuse toetamise vanuse alammäär

  Igal vähemalt 16-aastasel Eesti kodanikul on õigus kodanikualgatust toetusavalduse allkirjastamisega toetada.

§ 2.  Korraldajate rühmadele pakutav abi

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta (ELT L 130, 17.05.2019) (edaspidi Euroopa kodanikualgatuse määrus) artikli 4 lõikes 6 nimetatud kontaktpunkt, kes kooskõlas kohaldatava Euroopa Liidu ja riigisisese õigusega pakub Euroopa kodanikualgatuse määruse artiklis 5 nimetatud korraldajate rühmadele tasuta teavet ja abi, on Siseministeerium.

  (2) Siseministeerium võib sõlmida kontaktpunkti ülesannete täitmiseks halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras halduslepingu eraõigusliku juriidilise isikuga.

§ 3.  Toetusavalduse kontrollimine ja tõendamine

  (1) Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 12 lõikes 5 nimetatud toetusavalduste kontrollimist ja tõendamist korraldav asutus on Siseministeerium.

  (2) Toetusavaldusi kontrollitakse Euroopa kodanikualgatuse määruse III lisas esitatavate andmete alusel, lähtudes rahvastikuregistri andmetest. Toetusavaldusi võib kontrollida pisteliselt.

  (3) Toetusavalduste kontrollimise ja tõendamise üksikasjalikuma korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 4.  Veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi vastavuse tõendamine

  (1) Kuni 2022. aasta 31. detsembrini täidab Euroopa kodanikualgatuse määruse artikli 11 lõikes 3 nimetatud veebipõhise toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi sama määruse artikli 11 lõikele 4 vastavust tõendava pädeva asutuse ülesandeid Andmekaitse Inspektsioon.

  (2) Andmekaitse Inspektsioon teeb veebipõhisele toetusavalduste kogumise üksiksüsteemile esitatavate turvanõuete kontrollimisel koostööd Riigi Infosüsteemi Ametiga.

§ 5.  Seaduse kehtetuks tunnistamine

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seadus tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json