RIIGIÕIGUSTerritoorium

HALDUSÕIGUSMerendus

Teksti suurus:

Merealapiiride seadus (lühend - MPS)

Merealapiiride seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT 1993, 14, 217

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  24.03.1993 otsus nr 62

  Merealapiiride seadus

  Vastu võetud 10.03.1993

  § 1.    Merealad on käesoleva seaduse mõistes maismaaga piirnev osa merest, millele laieneb Eesti jurisdiktsioon.

  § 2.    Merealade jaotuse aluseks on Genfi 1958.aasta territoriaalmere ja selle külgvööndi konventsiooni ning ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni sätted.

  § 3.    Territoriaalmere lähtejoon on mõtteline joon, mis madalvee puhul ühendab omavahel maismaa, saarte, laidude, kaljude ja veest väljaulatuvate üksikute kivide rannikust kõige kaugemal asuvaid punkte.
  Territoriaalmere lähtejoone koordinaadid on esitatud lisas 1.

  § 4.    Sisemeri on mereala, mis asub territoriaalmere lähtejoone ja ranniku vahel.

  § 5.    Territoriaalmeri on sisemerega külgnev mereala, mille välispiir on määratud käesoleva seadusega.
  Territoriaalmere piiri koordinaadid on esitatud lisas 2.

  § 6.    Territoriaalmere laius on 12 meremiili. Territoriaalmere laiuse osas võib teha erandeid, lähtudes rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest naaberriikidega.

  § 7.    Majandusvöönd on väljaspool territoriaalmerd asuv ja viimasega külgnev mereala, mille välispiir on määratud naaberriikidega kooskõlastatult.
  Majandusvööndi piiri koordinaadid on esitatud lisas 3.

  Ü. Nugis
  Riigikogu esimees

  Lisa 1 Eesti Vabariigi territoriaalmere lähtejoon

  Lisa 2 Eesti Vabariigi territoriaalmere piir (Eesti merepiir)
  06.12.2023 14:41
  Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus P-i nr 58 laius (N) 58 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

  Lisa 3 Eesti Vabariigi majandusvööndi ja mandrilava piir

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json