RIIGIÕIGUSTerritoorium

HALDUSÕIGUSMerendus

Teksti suurus:

Merealapiiride seadus (lühend - MPS)

Sisukord

Merealapiiride seadus - sisukord
  Väljaandja:Riigikogu
  Akti liik:seadus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT 1993, 14, 217

  Välja kuulutanud
  Vabariigi President
  24.03.1993 otsus nr 62

  Merealapiiride seadus

  Vastu võetud 10.03.1993

  (õ) 26.11.2008 19:20

  § 1.   Merealad on käesoleva seaduse mõistes maismaaga piirnev osa merest, millele laieneb Eesti jurisdiktsioon.

  § 2.   Merealade jaotuse aluseks on Genfi 1958.aasta territoriaalmere ja selle külgvööndi konventsiooni ning ÜRO 1982.aasta mereõiguse konventsiooni sätted.

  § 3.   Territoriaalmere lähtejoon on mõtteline joon, mis madalvee puhul ühendab omavahel maismaa, saarte, laidude, kaljude ja veest väljaulatuvate üksikute kivide rannikust kõige kaugemal asuvaid punkte. Territoriaalmere lähtejoone koordinaadid on esitatud lisas 1.

  § 4.   Sisemeri on mereala, mis asub territoriaalmere lähte-joone ja ranniku vahel.

  § 5.   Territoriaalmeri on sisemerega külgnev mereala, mille välispiir on määratud käesoleva seadusega. Territoriaalmere piiri koordinaadid on esitatud lisas 2.

  § 6.   Territoriaalmere laius on 12 meremiili. Territoriaalmere laiuse osas võib teha erandeid, lähtudes rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest naaberriikidega.

  § 7.   Majandusvöönd on väljaspool territoriaalmerd asuv ja viimasega külgnev mereala, mille välispiir on määratud naaberriikidega kooskõlastatult. Majandusvööndi piiri koordinaadid on esitatud lisas 3.

    Riigikogu esimees Ü. Nugis

    Lisa 1

  Eesti Vabariigi territoriaalmere lähtejoon

                    
  ----------------------------------------------------------------------
  P-i Geograafilised koordinaadid  Kaart     Märkused
  nr. ---------------------------  nr.
     laius (N)   pikkus (E)
     o '      o ' 
  ----------------------------------------------------------------------
  1  59 34,17    28 05,87    25013 Eesti Vabariigi ja Vene
                    23002 Föderatsiooni piir Narva
                    22000 lahe kaldal Eesti-Vene
                       rahulepingu järgi
  
  2  59 25,70    27 32,20    23002 Pühajõe läänemuul
                    22000
  
    Edasi mereranna madalveejoon kuni punktini 3
  
  3  59 26,60    27 13,50    23002 Kallas Saka lähistel
                    22000
                    22001
  
  4  59 31,26    26 45,27    25014 Kalju ida pool Muhu tule-
                    23002 paaki
                    22000
                    22001
  
  5  59 49,35    26 21,85    23002 Kivi põhja pool Vaindlo
                    22001 saart
  
  6  59 49,30    26 21,60    23002 Kivi põhja pool Vaindlo
                    22001 saart
  
  7  59 40,56    25 41,98    28015 Kivi põhja pool Purekkari
                    23005 neeme
                    22001
  
  8  59 42,09    25 01,10    25016 Kalju loode pool Keri
                    23005 saart
                    23006
                    22001
  
  9  59 36,40    24 30,55    25016 Kivi lääne pool Pikasäärt
                    23006 (Naissaar)
                    22001
  
  10 59 23,40    24 02,43    28018 Kivi põhja pool Pakri
                    23006 tuletorni
                    23008
                    23010
                    22001
                    22002
  
  11 59 18,28    23 21,69    25020 Kalju loode pool Osmus-
                    23008 saart
                    23010
                    22002
  
  12 59 05,28    22 51,82    28025 Kalju Selgrahul
                    23009
                    23010
                    22002
  
  13 59 05,70    22 35,19    23009 Tahkuna nina
                    23014
                    22002
                    22003
  
  14 58 56,80    22 03,40    25026 Kalju Ristna tuletornist
                    23009 358° 3,5 kbt.
                    23014
                    22002
                    22003
  
  15 58 56,50    22 02,70    25026 Kalju Ristna tuletornist
                    23014 288,8° 3,8 kbt.
  
  16 58 56,40    22 02,60    25026 Kalju Ristna tuletornist
                    23014 278,0° 4,3 kbt.
                    22003
  
  17 58 55,60    22 02,30    25026 Kivi Ristna tuletornist
                    23014 215,2° 10,4 kbt.
                    22003
  
  18 58 55,30    22 03,00    25026 Neem Ristna tuletornist
                    23014 192,3° 11,4 kbt.
  
  19 58 53,60    22 08,20    25026 Kalju Kõpu tuletornist
                    23014 236,0° 24,4 kbt.
                    22003
  
  20 58 31,36    21 54,46    25028 Kivi loode pool Undva
                    23014 neeme
                    22003
  
  21 58 30,91    21 48,04    25028 Kivi loode pool Kiipsaare
                    23014 nukka
                    22003
  
  22 58 19,29    21 45,67    28028 Kivi lääne pool Nootamaa
                    25028 saart
  
  23 58 19,26    21 45,67    28028 Kivi lääne pool Nootamaa
                    25028 saart
                    23014
                    22003
  
  24 57 57,45    21 58,40    25029 Kalju lõuna pool Loode-
                    23015 neeme
                    22003
  
  25 57 53,28    22 02,45    25030 Vesitükimaa lõunaneem
                    23015
                    22003
  
  26 57 58,08    22 11,38    25031 Kalju edela pool Kaavi-
                    23015 nina
                    22003
                    22004
  
  27 58 09,07    22 49,01    25024 Kivi kagu pool Allirahu
                    23015 tulepaaki
                    22003
                    22004
  
  28 57 48,82    23 12,50    28040 Kalju loode pool Pärsi
                    23015 neeme (Ruhnu saare lääne-
                    22004 rannik)
  
  29 57 48,19    23 12,27    28040 Kalju
  
  30 57 47,81    23 12,41    28040 Kalju
  
  31 57 47,26    23 13,03    28040 Kalju lääne pool Holmi
                       neeme
  
  32 57 47,13    23 13,62    28040 Kivi
  
  33 57 46,72    23 15,73    28040 Kalju
                    23012
                    22004
  
  34 57 46,80    23 16,43    28040 Rinski sadama läänemuul
                    23012
                    22004
  
  35 58 05,69    23 58,42    25037 Kalju lõuna pool Kihnu
                    23012 tuletorni
                    22004
  
  36 57 52,48    24 21,47    23012 Eesti Vabariigi ja Läti
                    22004 Vabariigi piir Liivi lahe
                       kaldal
  
  
  
  
  
  ------
                           Lisa 2
                    
           Eesti Vabariigi territoriaalmere piir
                (Eesti merepiir)
                    
                    
                    
  ----------------------------------------------------------------------
  P-i Geograafilised koordinaadid  Kaart     Märkused
  nr. ---------------------------  
     laius (N)   Pikkus (E)
     0 '      0 '
  ----------------------------------------------------------------------
  1  59 34,17    28 05,87    25013
                    23002
                    22000
  
  37  59 37,9    26 54,9    23002
                    22000
                    22001
  
  38  59 56,3    26 26,4    23002
                    23004
                    22001
  
  39  59 54,0    26 09,2    23004
                    23005
                    22001
  
  40  59 48,9    26 01,3    23005
                    22001
  
  41  59 49,6    25 34,7    23005
                    22001
  
  42  59 42,2    24 28,9    23006
                    22001
  
  43  59 34,6    23 57,2    23006
                    23008
                    22001
                    22002
  
  44  59 28,9    23 31,3    23008
                    23010
                    22002
  
  45  59 29,0    23 11,5    23008
                    23010
                    22002
  
  46  59 28,2    23 08,6    23010
                    22002
  
     Punkt 46 ühendada punktiga 47 kaarega raadiusega 12
  meremiili punktist 11, koordinaatidega 59°18,28' N 23°21,69'E.
  
  47  59 27,4    23 06,5    23008
                    23010
                    22002
  48  59 17,5    22 44,0    23009
                    23010
                    22002
  
  49  59 17,7    22 36,2    23009
                    23010
                    22002
  
     Punkt 49 ühendada punktiga 50 kaarega raadiusega 12
  meremiili punktist 13, koordinaatidega 59°05,70' N 22°35,10' E.
  
  50  59 16,2    22 23,9    23009
                    22002
  
  51  59 14,7    22 18,5    23009
                    22002
                    22003
  
  52  59 03,4    21 51,0    23009
                    22002
                    22003
  
  53  58 55,1    21 39,1    23014
                    22003
  
     Punkt 53 ühendada punktiga 54 kaarega raadiusega 12
  meremiili punktist 17, koordinaatidega 58°55,60' N 22°02,30'E.
  
  54  58 49,9    21 41,8    23014
                    22003
  
  55  58 41,3    21 36,4    23014
                    22003
  
     Punkt 55 ühendada punktiga 56 kaarega raadiusega 12
  meremiili punktist 21, koordinaatidega 58°30,91' N 21°48,04'E.
  
  56  58 32,2    21 25,3    23014
                    22003
  
  57  58 21,1    21 23,2    23014
                    22003
  
     Punkt 57 ühendada punktiga 58 kaarega raadiusega 12
  meremiili punktist 23, koordinaatidega 58°19,26' N 21°45,67' E.
  
  58  58 15,4    21 24,2    23015
                    23014
                    22003
  
  59  57 53,7    21 36,8    23015
                    22003
  
     Punkt 59 ühendada punktiga 60 kaarega raadiusega 12
  meremiili punktist 24, koordinaatidega 57°57,45' N 21°58,40' E.
  
  60  57 51,4    21 38,8    23015
                    22003
  
  61  57 47,2    21 43,0    23015
                    22003
  
  62  57 45,3    21 53,6    23015
                    22003
  
  63  57 54,9    22 43,3    23015
                    22003
                    22004
  
  64  57 35,0    23 11,0    23012
                    23015
                    22004
  
     Punkt 64 ühendada punktiga 65 kaarega raadiusega 12
  meremiili punktist 33, koordinaatidega 57°46,72' N 23°15,73' E.
  
  65  57 35,2    23 22,1    23012
                    22004
  
     Punkt 65 ühendada punktiga 66 kaarega raadiusega 12
  meremiili punktist 34, koordinaatidega 57°46,80' N 23°16,43' E.
  
  66  57 37,5    23 30,6    23012
                    22004
  
  67  57 49,2    23 56,6    23012
                    22004
  
  68  57 48,7    23 57,3    23012
                    22004
  
  69  57 54,0    24 18,2    23012
                    22004
  
     Punkt 69 ühendada sirglõiguga punktiga 36 koordinaatidega
  57°52,48' N 24°21,47' E.
  
  Märkused.
  
     1. Kuna läbirääkimistel Eesti Vabariigi ning Vene
  Föderatsiooni vahel ei ole territoriaalmere piiri Narva lahes
  veel fikseeritud, siis Eesti Vabariigi territoriaalmere piir
  punktist 1 punkti 39 läbi punkti 37 ja 38 võib muutuda nimetatud
  läbirääkimiste tulemusel.
  
     2. Kuna läbirääkimistel Eesti Vabariigi ning Läti Vabariigi
  vahel ei ole territoriaalmere piir Irbe väinas ja Liivi lahes
  veel fikseeritud, siis Eesti Vabariigi territoriaalmere piir
  punktist 60 punkti 69 läbi punkti 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ja
  68 võib muutuda nimetatud läbirääkimiste tulemusel.
  
  
  
  
  
  
  
  ------
                         Lisa 3
  
          Eesti Vabariigi majandusvööndi ja
              mandrilava piir
                  
                  
  ---------------------------------------------------------------
  P-i Geograafilised koordinaadid    Kaart   Märkused
  nr. ---------------------------
     laius (N)   pikkus (E)
     0 '      0 '
  ---------------------------------------------------------------
  38  59 56,3    26 26,4       23004
                      22001
  
  70 60 00,0     26 20,8       23004
                      22001
  
  71 59 59,4     26 13,1       23004
                      22001
  
  72 59 58,4     26 08,4       23004
                      22001
  
  73 59 52,0     25 58,5       23005
                      22001
  
  74 59 52,9     25 28,0       23005
                      22001
  
  75 59 53,6     25 10,6       23005
                      22001
  
  76 59 52,4     24 57,6       23006
                      22001
  
  77 59 50,8     24 49,7       23006
                      22001
  
  78 59 44,5     24 24,8       23006
                      22001
  
  79 59 37,4     23 54,8       23008
                      22001
                      22002
  
  80 59 31,9     23 30,1       23010
                      22002
  
  81 59 32,0     23 10,0       23010
                      22002
  
  82 59 25,2     22 45,5       23010
                      22002
  
  83 59 23,1     22 10,3       23009
                      22002
                      22003
  
  84 59 18,7     21 46,7       23009
                      22003
  
  85 59 11,5     21 11,3       22003
  
  Punkt 85 ei ole ühendatud punktiga 86.
  
  86 58 46,8     20 28,6       22003
  
  87 58 29,0     20 26,5       22003
  
  88 58 12,0     20 22,4       22003
  
  89 58 00,9     20 24,0       22003
  
  61 57 47,2     21 43,0       23015
                      22003
  
  Punkt 61 ei ole ühendatud punktiga 64.
  
  64 57 35,0     23 11,0       23012
                      23015
                      22004
  
  90 57 34,4     23 11,8       23012
                      23015
                      22004
  
  91 57 31,4     23 42,7       23012
                      22004
  
  68 57 48,7     23 57,3       23012
                      22004
    Märkused.

  1. Kuna läbirääkimistel Eesti vabariigi ning Vene Föderatsiooni vahel ei ole majandusvööndi ja mandrilava piiri Vaindlo saare lähistel Soome lahes veel fikseeritud, siis Eesti Vabariigi majandusvööndi ja mandrilava piir punktist 38 punkti 70 võib muutuda nimetatud läbirääkimiste tulemusel.

  2. Kuna läbirääkimistel eesti Vabariigi ning Läti Vabariigi vahel ei ole majandusvööndi ja mandrilava piiri veel fikseeritud, siis Eesti Vabariigi majandusvööndi ja mandrilava piir punktist 88 punkti 61 läbi punkti 89, aga samuti punktist 64 punkti 68 läbi punkti 90 ja 91 võib muutuda nimetatud läbirääkimiste tulemusel.  Õiend  Lisatud avaldamisandmed.