Jäätmeseadus (lühend - JäätS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded Keskkonnaminister määrus 78 02.12.2017 - 30.09.2019
Reoveesettest toote valmistamise nõuded Keskkonnaminister määrus 24 31.07.2017 - …
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded Keskkonnaminister määrus 21 14.07.2017 - …
Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord Keskkonnaminister määrus 41 23.01.2017 - …
Ohtlike jäätmete saatekirjade andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus Keskkonnaminister määrus 77 01.01.2017 - …
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid Keskkonnaminister määrus 44 04.11.2016 - 02.06.2019
Metallijäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 26 26.08.2016 - …
Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud Vabariigi Valitsus määrus 148 24.06.2016 - …
Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta Keskkonnaminister määrus 12 22.05.2016 - …
Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu Keskkonnaminister määrus 70 01.01.2016 - …
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused Keskkonnaminister määrus 4 01.01.2016 - …
Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 22 01.01.2016 - …
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 38 01.01.2016 - …
Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord Keskkonnaminister määrus 39 01.01.2016 - …
Kaevandamisjäätmete käitlemise kord Keskkonnaminister määrus 56 01.01.2016 - …
Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded Keskkonnaminister määrus 7 01.01.2016 - …
Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid Keskkonnaminister määrus 18 01.01.2016 - …
Romusõidukite käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 33 01.01.2016 - …
Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 1 01.01.2016 - …
Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm Vabariigi Valitsus määrus 121 01.01.2016 - …

Kokku: 42| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json