Kalandusturu korraldamise seadus (lühend - KTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord Maaeluminister määrus 22 19.11.2017 - 07.03.2019
Vesiviljeluse innovatsioonitoetus Maaeluminister määrus 71 02.09.2017 - 30.08.2018
Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine Maaeluminister määrus 19 02.09.2017 - 30.08.2018
Kalapüügi innovatsioonitoetus Maaeluminister määrus 70 02.09.2017 - 30.08.2018
Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus Maaeluminister määrus 7 02.09.2017 - 01.11.2018
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus Maaeluminister määrus 5 02.09.2017 - 01.11.2018
Kalandusandmete kogumise toetus Maaeluminister määrus 16 02.09.2017 - 08.09.2019
Teadlaste ja kalurite koostöötoetus Maaeluminister määrus 9 02.09.2017 - 08.09.2019
Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus Maaeluminister määrus 10 02.09.2017 - 08.09.2019
„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus Maaeluminister määrus 2 02.09.2017 - 08.03.2019
2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid Maaeluminister määrus 11 08.07.2017 - 31.12.2017
Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus Maaeluminister määrus 49 08.07.2017 - 07.03.2019
Integreeritud mereseire arendamise toetus Maaeluminister määrus 44 09.06.2017 - 08.09.2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus Maaeluminister määrus 41 23.05.2017 - 30.08.2018
Tootmis- ja turustamiskavade toetus Maaeluminister määrus 18 23.05.2017 - 01.11.2018
Püügivahendi parendamise toetus Maaeluminister määrus 34 24.04.2017 - 01.11.2018
2017. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid Maaeluminister määrus 25 10.03.2017 - 31.12.2017
Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus Maaeluminister määrus 22 10.03.2017 - 08.09.2019
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus Maaeluminister määrus 15 20.02.2017 - 30.08.2018
Algatusrühma koostöötegevused Maaeluminister määrus 48 18.11.2016 - 28.02.2019

Kokku: 43| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json