Jahiseadus (lühend - JahiS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm Keskkonnaminister määrus 35 01.05.2018 - …
Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord Keskkonnaminister määrus 25 16.09.2017 - …
Jahieeskiri Keskkonnaminister määrus 32 18.08.2016 - 06.09.2018
Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus Keskkonnaminister määrus 27 16.01.2016 - 04.08.2019
Viljandi maakonna rendijahipiirkondade moodustamine Keskkonnaminister määrus 26 25.12.2015 - …
Anna, Ilumetsa, Kaansoo, Külmallika, Lasva, Luiste, Lõõla, Orava, Padise, Palamulla, Riguldi, Roela, Rägavere, Sooniste, Veerksu, Veriora ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine Keskkonnaminister määrus 29 22.06.2015 - 10.01.2019
Ambla, Järva-Jaani ja Lehtse jahipiirkonna moodustamine Keskkonnaminister määrus 39 16.02.2015 - …
Jõgeva, Sadala ja Torma jahipiirkonna moodustamine Keskkonnaminister määrus 16.02.2015 - …
Juuru, Leva, Kaiu, Märjamaa, Rapla, Valtu ja Vardi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus Keskkonnaminister määrus 52 12.01.2015 - …
Alatskivi, Amme, Elva, Haaslava, Järvselja, Kambja, Kastre, Konguta, Kärevere, Laeva, Luunja, Meeksi, Nõgiaru, Nõo, Peipsiääre, Rannu, Tammistu, Vahelaane, Võnnu ja Ülenurme jahipiirkonna moodustamine Keskkonnaminister määrus 14 16.06.2014 - …
Are, Aruvälja, Audru, Halinga, Jõõpre, Jäärumetsa, Kaisma, Kihlepa-Lindi, Kihnu, Koonga, Kullipesa, Kurgja, Lõpe, Massiaru, Mõisaküla, Nõmme, Ora, Orajõe, Pärnjõe, Pööravere, Rahnoja, Sauga, Saulepi, Seliste, Suigu, Surju, Tahkuranna, Tali, Tihemetsa, Tootsi, Tori-Sindi, Tõstamaa, Vana-Varbla ja Vändra jahipiirkonna moodustamine Keskkonnaminister määrus 27 16.06.2014 - …
Lääne maakonna rendijahipiirkondade ümberkorraldamine Keskkonnaminister määrus 32 16.06.2014 - …
Võru maakonna jahipiirkondade moodustamine Keskkonnaminister määrus 45 31.05.2014 - …
Valga maakonna rendijahipiirkondade moodustamine Keskkonnaminister määrus 25 31.05.2014 - …
Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisakti kohta, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri Keskkonnaminister määrus 9 07.04.2014 - 04.11.2018
Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vorm Keskkonnaminister määrus 56 28.07.2013 - …
Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm Keskkonnaminister määrus 20 01.06.2013 - …
Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise alused ja kahjumäärad Vabariigi Valitsus määrus 79 01.06.2013 - …
Jahiloa vorm Keskkonnaminister määrus 28 01.06.2013 - …
Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda Keskkonnaminister määrus 29 01.06.2013 - …

Kokku: 42| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json