Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri Teede- ja Sideminister määrus 51 16.04.2012 - 26.07.2012
Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 28 13.04.2012 - …
Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord Vabariigi Valitsus määrus 77 01.01.2012 - 30.10.2014
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 01.01.2012 - 11.07.2013
Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord Vabariigi Valitsus määrus 68 01.01.2012 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus Kaitseminister määrus 21 19.12.2011 - 26.04.2015
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord Kaitseminister määrus 22 19.12.2011 - 30.04.2015
Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 05.12.2011 - 04.09.2014
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 05.12.2011 - 14.09.2012
Maastikusõiduki registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 53 05.12.2011 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite ja haagiste registreerimistunnistuse vorm ning riikliku registreerimismärgi valmistamise nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 101 11.11.2011 - …
Laste liikluskasvatuse kord Vabariigi Valitsus määrus 136 27.10.2011 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 25.07.2011 - 02.05.2014
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 76 24.07.2011 - 11.07.2014
Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele Vabariigi Valitsus määrus 78 12.07.2011 - 15.08.2013
Liiklusregistri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 75 01.07.2011 - 30.04.2014
Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud Vabariigi Valitsus määrus 80 01.07.2011 - 23.10.2014
Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 94 01.07.2011 - …
Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 110 01.07.2011 - 22.06.2012
Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 46 01.07.2011 - …

Kokku: 54| Näitan: 1- 20|Näita kõiki