Tulumaksuseadus (lühend - TuMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord Rahandusminister määrus 54 18.03.2024 - …
Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad Rahandusminister määrus 21 13.01.2024 - …
Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad Rahandusminister määrus 60 12.01.2024 - …
Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine Rahandusminister määrus 30 12.01.2024 - …
Maksustamisperioodi tulust maha arvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu ja üleeuroopalise personaalse pensionitoote lepinguna sõlmitud kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted Rahandusminister määrus 16 22.10.2023 - …
Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord Rahandusminister määrus 9 01.01.2023 - …
Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks Rahandusminister määrus 120 05.03.2022 - …
Diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord, vorm, tehniline kirjeldus ja diplomaatilisele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu ning tulumaksust vabastatud mitteresidentide registreerimise kord Välisminister määrus 7 04.02.2022 - …
Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid Rahandusminister määrus 53 01.01.2022 - …
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord Rahandusminister määrus 53 01.07.2019 - …
Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr Vabariigi Valitsus määrus 112 01.03.2018 - …
Erisoodustuse hinna määramise kord Rahandusminister määrus 2 01.01.2018 - …
Asutuse ametnike ja töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, tulumaksu, sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord Rahandusminister määrus 3 08.07.2017 - …
Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 110 01.01.2016 - …
Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 164 01.09.2014 - …

Kokku: 15| Näitan: 1 - 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json