Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eksporditoetuse andmise täpsem kord Vabariigi Valitsus määrus 125 01.07.2017 - 31.12.2020
Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord Põllumajandusminister määrus 86 06.09.2015 - …
Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 55 06.09.2015 - …
«Eesti maaelu arengukava 2007–2013» raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 71 01.09.2015 - …
Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 75 01.09.2015 - …
Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord Põllumajandusminister määrus 109 01.09.2015 - …
„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” seire ja hindamise kord Põllumajandusminister määrus 26 01.09.2015 - …
Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 67 01.09.2015 - …
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 68 07.08.2015 - …
Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 47 05.05.2015 - …
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 33 03.05.2015 - …
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 44 03.05.2015 - …
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 46 03.05.2015 - …
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013 Põllumajandusminister määrus 19 03.05.2015 - …
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 28 03.05.2015 - …
Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 21 11.08.2014 - …
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 32 01.04.2014 - …
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 26 01.04.2014 - …
Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 27 14.03.2014 - …
Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm Põllumajandusminister määrus 77 09.08.2013 - …

Kokku: 43| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json