Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord Põllumajandusminister määrus 86 06.09.2015 - …
Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 55 06.09.2015 - …
«Eesti maaelu arengukava 2007–2013» raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord Põllumajandusminister määrus 71 01.09.2015 - …
Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 75 01.09.2015 - …
Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord Põllumajandusminister määrus 109 01.09.2015 - …
„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” seire ja hindamise kord Põllumajandusminister määrus 26 01.09.2015 - …
Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 67 01.09.2015 - …
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 68 07.08.2015 - …
Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 47 05.05.2015 - …
Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 33 03.05.2015 - …
Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 44 03.05.2015 - …
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 46 03.05.2015 - …
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013 Põllumajandusminister määrus 19 03.05.2015 - …
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 28 03.05.2015 - …
Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 21 11.08.2014 - …
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 32 01.04.2014 - …
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 26 01.04.2014 - …
Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 27 14.03.2014 - …
Toidukvaliteedikava ja selle eeskirja täpsemad nõuded, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vorm Põllumajandusminister määrus 77 09.08.2013 - …
Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 53 15.03.2013 - …

Kokku: 41| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json