Ravikindlustuse seadus (lühend - RaKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 Vabariigi Valitsus määrus 308 07.10.2013 - 31.03.2015
Eesti Haigekassa ravimite loetelu Sotsiaalminister määrus 112 01.10.2013 - 31.12.2013
Ravimite piirhinnad Sotsiaalminister määrus 33 01.10.2013 - 31.12.2013
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika Sotsiaalminister määrus 9 23.09.2013 - 31.12.2013
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord Sotsiaalminister määrus 60 01.04.2013 - 31.12.2013
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu Vabariigi Valitsus määrus 32 01.03.2013 - 31.12.2013
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 109 24.12.2012 - 31.12.2014
Omaosaluse alusmäär Sotsiaalminister määrus 113 01.10.2012 - 31.12.2017
Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis Sotsiaalminister määrus 101 01.08.2012 - 30.06.2014
Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid Sotsiaalminister määrus 114 01.08.2012 - 31.12.2014
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 301 25.07.2011 - 31.12.2017
Haiglate majutuse standardtingimused Sotsiaalminister määrus 132 23.01.2011 - …
Hinnakokkuleppe sõlmimise kord Sotsiaalminister määrus 72 01.01.2011 - 17.05.2014
Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord Sotsiaalminister määrus 135 01.01.2011 - 31.12.2014
Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad Sotsiaalminister määrus 123 01.01.2011 - 17.05.2014
Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 106 01.01.2011 - 27.05.2016
Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord Sotsiaalminister määrus 145 01.01.2011 - 30.06.2016
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad Sotsiaalminister määrus 74 29.11.2010 - 31.12.2017
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord Sotsiaalminister määrus 55 01.01.2010 - …
Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 94 01.01.2008 - 28.01.2016

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json