Välismaalaste seadus (lühend - VMS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Viisaregistri põhimäärus Siseminister määrus 71 31.03.2017 - 30.06.2017
Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid Siseminister määrus 82 31.03.2017 - 21.07.2018
Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad Siseminister määrus 7 31.03.2017 - 12.10.2017
Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded Siseminister määrus 8 21.01.2017 - …
Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu Vabariigi Valitsus määrus 13 20.01.2017 - …
Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad ning viisa andmise kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu ühtses viisainfosüsteemis andmete töötlemiseks pädevad asutused Siseminister määrus 69 18.01.2017 - …
Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus Siseminister määrus 81 18.01.2017 - 31.03.2017
Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu Siseminister määrus 30 18.01.2017 - …
Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord Siseminister määrus 68 18.01.2017 - 22.05.2018
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord Siseminister määrus 67 18.01.2017 - 22.05.2018
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus Siseminister määrus 72 17.01.2017 - …
Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg Siseminister määrus 59 17.01.2017 - 22.05.2018
Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu Siseminister määrus 5 17.01.2017 - 22.05.2018
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord Siseminister määrus 56 01.01.2017 - 10.05.2020
Eesti riigi poolt rahastatavate või rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute või kõrgkoolide väliskoostöölepingute või rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu või neile esitatavad nõuded Haridus- ja teadusminister määrus 2 22.01.2016 - 13.04.2017
Viisa andmise menetluses ja viibimisaja pikendamise menetluses daktüloskopeerimise kord Siseminister määrus 84 01.01.2016 - …
Viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise kord ning otsuse vaidlustamise avalduse vorm Siseminister määrus 64 01.01.2016 - …
Välismaalaste seaduses sätestatud säilitamiskohustuse täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide loetelu Siseminister määrus 65 01.01.2016 - …
Välismaalase menetluses osalemise kohustuse tagamise kord ning isikult sissenõutavate kulude loetelu ja määrad Siseminister määrus 19 27.12.2015 - …
Kohanemisprogramm Siseminister määrus 34 01.08.2015 - …

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json