Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus (lühend - STS2007_2013)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” perioodil 2012–2013 avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Sotsiaalminister määrus 59 25.12.2011 - 06.01.2013
Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 71 12.12.2011 - 06.05.2012
Meetme «Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine» tingimused Regionaalminister määrus 7 28.11.2011 - 14.06.2012
Meetme „Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine“ tingimused Keskkonnaminister määrus 53 14.11.2011 - …
Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Sotsiaalminister määrus 69 14.11.2011 - 06.01.2013
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 26 14.10.2011 - 14.03.2013
Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 25.09.2011 - 06.05.2012
Infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 97 25.09.2011 - 06.05.2012
Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused Haridus- ja teadusminister määrus 46 23.09.2011 - 01.04.2012
Meetme "Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine" tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 50 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme «Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine» avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord Haridus- ja teadusminister määrus 32 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 23 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme "Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine" tingimused Haridus- ja teadusminister määrus 71 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme «Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine» alameetme «Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus» avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 40 16.09.2011 - 01.04.2012
Meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" tingimused Haridus- ja teadusminister määrus 27 16.09.2011 - 15.03.2012
Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 81 10.09.2011 - 06.05.2012
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord Vabariigi Valitsus määrus 276 01.09.2011 - …
Meetme «Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri Sotsiaalminister määrus 60 15.08.2011 - …
Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 44 25.07.2011 - 06.05.2012
Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 24.07.2011 - 06.05.2012

Kokku: 94| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json