Kalapüügiseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2015. aastal Keskkonnaminister määrus 30 06.06.2015 - 31.12.2015
Kalavarudele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning kalavarudele tekitatud kahju arvutamise akti vorm Vabariigi Valitsus määrus 122 03.04.2015 - 30.06.2015
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 144 03.04.2015 - 31.12.2015
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2015. aastal Keskkonnaminister määrus 56 01.03.2015 - 16.08.2015
Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2015. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 166 06.02.2015 - 31.12.2015
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 186 01.01.2015 - 31.08.2015
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2015. aastal Keskkonnaminister määrus 53 01.12.2014 - 30.06.2015
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 77 10.10.2014 - 31.12.2014
Kutselise kalapüügi võimalused ning aastane lubatud saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2014. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 163 22.08.2014 - 31.12.2014
Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta Põllumajandusminister määrus 27 26.05.2014 - 28.02.2017
Ajutised püügikitsendused Läänemerel 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 7 25.03.2014 - 31.12.2014
Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 307 08.12.2013 - 24.03.2016
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2014. aastal Keskkonnaminister määrus 68 01.12.2013 - 31.12.2014
Satelliitjälgimissüsteemi ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme kohta Keskkonnaminister määrus 60 31.08.2013 - 31.08.2015
Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 34 11.05.2013 - 30.06.2015
Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid Vabariigi Valitsus määrus 412 08.09.2012 - 31.08.2015
Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 89 06.08.2011 - 31.08.2015
Kalastuskaardi taotlemise viisid ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja harrastuspüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 38 02.07.2011 - 30.06.2015
Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu Keskkonnaminister määrus 11 01.01.2011 - 10.07.2015
Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord Vabariigi Valitsus määrus 414 01.01.2011 - 15.06.2017

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json