Päästeseadus (lühend - PäästeS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord, vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg ning tema väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord Siseminister määrus 57 15.07.2020 - …
Ülesande täitmisel osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus Siseminister määrus 15 15.07.2020 - …
Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord Siseminister määrus 54 15.07.2020 - …
Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 134 15.07.2020 - …
Kriisiinfo teenuse kaudu arvatava kannatanu kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused Siseminister määrus 23 15.07.2020 - …
Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded lõhkamiskohale Siseminister määrus 24 15.07.2020 - …
Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 36 15.07.2020 - 31.12.2020
Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus Siseminister määrus 38 21.09.2018 - …
Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord Vabariigi Valitsus määrus 5 01.01.2018 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.07.2017 - …
Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 26 01.07.2017 - …
Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 18 01.01.2012 - …
Rahvusvahelisel päästetööl ja demineerimistööl osalemise ja kulude katmise kord Vabariigi Valitsus määrus 51 14.05.2011 - …

Kokku: 13| Näitan: 1- 13|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json