Relvaseadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused Siseminister määrus 90 01.03.2020 - …
Nõuded relva ja laskemoona müügikohale Siseminister määrus 89 01.03.2020 - …
Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid Siseminister määrus 83 01.03.2020 - 31.12.2021
Relvastatud pardasaatja ja teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise riigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord Siseminister määrus 6 28.10.2017 - …
Tüübikinnituse teostamise kord Siseminister määrus 28 01.04.2015 - …
Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded Vabariigi Valitsus määrus 179 01.04.2015 - …
Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord Siseminister määrus 29 01.01.2012 - …
Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 416 01.01.2012 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljale ja lasketiirule esitatavad nõuded ja kasutamise kord Kaitseminister määrus 26 08.01.2011 - …
Relva ja selle laskemoona kommertseesmärgil kasutatava õhusõiduki reisijatesalongi kaasavõtmise kord Teede- ja Sideminister määrus 72 01.02.2010 - …
Ekspertiiside tegemiseks kasutatavate, riigi omandis olevate relvade ja laskemoona käitlemise kord Justiitsminister määrus 40 01.01.2010 - …
Relva ja laskemoona tüübikinnituse teostamiseks volitatud asutuse määramine Vabariigi Valitsus määrus 341 01.01.2008 - …
Laskeinstruktori koolitusele esitatavad nõuded, eksami sooritamise- ja litsentsi väljaandmise kord ning laskeinstruktori litsentsi vorm Siseminister määrus 33 27.04.2007 - …
Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu Siseminister määrus 98 27.04.2007 - …
Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded Siseminister määrus 56 08.07.2005 - …

Kokku: 15| Näitan: 1- 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json