Jäätmeseadus (lühend - JäätS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 21 02.01.2013 - …
Mootorsõidukitest ja nende osadest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 79 16.11.2012 - 17.10.2013
Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 47 22.10.2012 - …
Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad Vabariigi Valitsus määrus 124 10.08.2012 - 17.10.2013
Probleemtooteregistri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 135 04.08.2012 - 15.06.2013
Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu Keskkonnaminister määrus 49 23.06.2012 - 31.12.2015
Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 9 25.05.2012 - 27.04.2014
Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord Keskkonnaminister määrus 1 25.12.2011 - 31.05.2013
Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid Keskkonnaminister määrus 30 25.12.2011 - 08.11.2013
Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm Keskkonnaminister määrus 26 25.12.2011 - 31.12.2015
Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud Vabariigi Valitsus määrus 148 17.12.2011 - 12.05.2014
Patareide ja akude märgistamise viis ja kord Keskkonnaminister määrus 64 04.09.2011 - …
Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 103 24.07.2011 - 16.05.2013
Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded Keskkonnaminister määrus 66 04.07.2011 - 31.05.2013
Romusõidukite käitlusnõuded Keskkonnaminister määrus 33 01.07.2011 - 31.12.2015
Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks Vabariigi Valitsus määrus 47 20.05.2011 - 07.07.2023
Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes Keskkonnaminister määrus 24 15.04.2011 - …
Probleemtooteregistri registrikaardi vormid Keskkonnaminister määrus 12 28.02.2011 - 30.06.2013
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded Keskkonnaminister määrus 21 22.01.2011 - 06.06.2013
Kaevandamisjäätmete käitlemise kord Keskkonnaminister määrus 56 14.11.2010 - 17.03.2013

Kokku: 36| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json