Ravimiseadus (lühend - RavS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 130 03.05.2017 - 31.12.2017
Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu Sotsiaalminister määrus 31 03.05.2017 - …
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm Sotsiaalminister määrus 30 03.05.2017 - 23.12.2017
Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu Tervise- ja tööminister määrus 69 10.03.2017 - …
Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele Sotsiaalminister määrus 21 10.03.2017 - …
Ravimiregistri põhimäärus Tervise- ja tööminister määrus 36 10.03.2017 - 23.12.2017
Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 27 28.05.2016 - 08.02.2019
Ravimiregistris olevate ravimite ja toodete kodeerimise ning pakendikoodi kasutamise kord Tervise- ja tööminister määrus 38 28.05.2016 - 30.09.2018
Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri Sotsiaalminister määrus 38 08.02.2016 - 31.12.2018
Ravimi kliinilise uuringu käigus ilmnenud tõsistest kõrvalnähtudest teatamise kord Sotsiaalminister määrus 26 18.09.2015 - …
Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 23 18.09.2015 - …
Apteegiteenuse osutamise kohustamise tingimused ja kord Tervise- ja tööminister määrus 25 22.05.2015 - …
Ravimiameti tegevuslubade registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 27 06.03.2015 - 31.12.2017
Apteekri lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord Tervise- ja tööminister määrus 51 01.01.2015 - …
Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 24 01.01.2015 - 22.11.2018
Ravimite tootmise eeskiri Tervise- ja tööminister määrus 74 22.12.2014 - 06.04.2018
Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord Sotsiaalminister määrus 28 28.03.2014 - …
Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord Sotsiaalminister määrus 40 24.02.2014 - …
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord Sotsiaalminister määrus 77 01.11.2013 - …
Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord¹ Sotsiaalminister määrus 26 13.05.2013 - …

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json