Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend Sotsiaalminister määrus 2 11.01.2013 - 29.02.2016
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 149 01.01.2013 - 11.01.2014
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded Sotsiaalminister määrus 128 01.01.2013 - 31.12.2013
Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu Sotsiaalminister määrus 146 01.01.2013 - …
Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord Sotsiaalminister määrus 84 01.01.2013 - …
Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv Sotsiaalminister määrus 47 01.01.2013 - 01.06.2014
Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord Sotsiaalminister määrus 51 01.01.2013 - 31.12.2013
Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile Sotsiaalminister määrus 116 01.01.2013 - 15.12.2013
Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 148 01.01.2013 - 29.02.2016
Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord Sotsiaalminister määrus 17 28.09.2012 - 31.08.2013
Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord Sotsiaalminister määrus 166 01.09.2012 - 19.01.2014
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 56 01.09.2012 - 31.12.2013
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend Sotsiaalminister määrus 131 23.03.2012 - 27.11.2014
Tervishoiukorraldus hädaolukorras Vabariigi Valitsus määrus 222 01.01.2012 - 11.01.2014
Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord Vabariigi Valitsus määrus 44 01.01.2012 - 05.12.2014
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine Sotsiaalminister määrus 27 20.06.2011 - 29.09.2016
Haiglavõrgu arengukava Vabariigi Valitsus määrus 105 01.01.2011 - 11.01.2014
Taastusravi osutamise ulatus ja kord Kaitseminister määrus 23 01.01.2011 - 21.09.2014
Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu Sotsiaalminister määrus 55 01.01.2011 - 19.01.2014
Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele Sotsiaalminister määrus 56 01.09.2010 - 19.01.2014

Kokku: 40| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json