Liiklusseadus (lühend - LS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 12 24.07.2017 - 28.02.2018
Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad Majandus- ja taristuminister määrus 114 24.07.2017 - 05.07.2018
Tehniliste vahendite paigaldamise ja kasutamise ning andmete töötlemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 49 01.07.2017 - …
Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord Vabariigi Valitsus määrus 77 01.07.2017 - …
Liiklusregistri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 75 23.06.2017 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 12.06.2017 - 03.09.2017
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 30.04.2017 - 31.08.2017
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 30.04.2017 - 03.09.2017
Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded Vabariigi Valitsus määrus 151 27.01.2017 - …
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 50 01.01.2017 - 16.11.2017
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud Vabariigi Valitsus määrus 80 01.01.2017 - 31.12.2017
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõitjate ning veose veo kord Kaitseminister määrus 26 24.12.2016 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 05.09.2016 - …
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 60 23.07.2016 - 16.11.2017
Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 17.06.2016 - …
Digitaalse sõidumeerikuga mootorsõiduki juhi, tööandja, töökoja ja kontrollija kaardi taotlemise, andmise ja kasutamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 17.06.2016 - 01.12.2017
Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimise, jalgratta juhtimisõiguse andmise ning juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning nõuded jalgratturi kvalifikatsioonile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 43 01.05.2016 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõiduki ja selle haagise registreerimise kord Kaitseminister määrus 22 01.01.2016 - …
Elektroonilise teemaksu kogumissüsteemi tehnoloogilised lahendused Majandus- ja taristuminister määrus 147 01.01.2016 - …
Liiklusohutusega seotud minimaalse liiklusteabe edastamise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 132 20.11.2015 - …

Kokku: 60| Näitan: 1- 20|Näita kõiki