Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord Põllumajandusminister määrus 15 31.08.2015 - 28.11.2015
Innovatsiooniklastri toetus Maaeluminister määrus 84 31.08.2015 - 18.08.2016
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord Põllumajandusminister määrus 7 31.08.2015 - 10.03.2016
Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil Maaeluminister määrus 81 17.08.2015 - 18.11.2018
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 68 07.08.2015 - 31.12.2022
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus Maaeluminister määrus 76 03.08.2015 - 01.11.2015
Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus Maaeluminister määrus 75 03.08.2015 - 05.08.2016
Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus Maaeluminister määrus 73 01.08.2015 - 31.07.2016
Koolipiimatoetus Maaeluminister määrus 74 01.08.2015 - 31.07.2017
2015. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused Põllumajandusminister määrus 13 06.07.2015 - 31.12.2035
Searümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning searümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus, meetodid ja kord ning searümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Maaeluminister määrus 66 29.06.2015 - 10.07.2018
Lambarümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning lambarümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning lambarümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Maaeluminister määrus 65 29.06.2015 - 10.07.2018
Veiserümpade kvaliteediklasside täpsemad nõuded ning veiserümpade nõuetele vastavuse määramise ulatus ja kord ning veiserümpade kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Maaeluminister määrus 67 29.06.2015 - 10.07.2018
Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise, arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord Põllumajandusminister määrus 28 29.06.2015 - 31.12.2035
Teadmussiirde ja teavituse toetus Maaeluminister määrus 68 22.06.2015 - 31.08.2015
Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord Põllumajandusminister määrus 25 22.06.2015 - 22.07.2016
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks Maaeluminister määrus 63 08.06.2015 - 11.05.2018
Nõustajate koolitustoetus Maaeluminister määrus 61 22.05.2015 - 31.08.2015
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus Maaeluminister määrus 59 16.05.2015 - 12.05.2016
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus Maaeluminister määrus 58 15.05.2015 - 03.06.2016

Kokku: 102| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json