Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus (lühend - NETS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Immuniseerimise korraldamise nõuded Sotsiaalminister määrus 116 22.05.2016 - 31.12.2018
Raku-, koe- ja elundidoonori valimise kriteeriumid, rakkude, kudede või elundi annetamist välistavate asjaolude loetelu, doonorile ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord Tervise- ja tööminister määrus 12 30.10.2015 - 31.05.2018
Nakkustekitajate suhtes doonorivere ja verekomponentide uurimise kord Tervise- ja tööminister määrus 48 30.10.2015 - 14.03.2019
Immuniseerimiskava Sotsiaalminister määrus 2 01.07.2014 - 31.12.2017
Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega Vabariigi Valitsus määrus 134 01.04.2013 - 14.03.2019
Nakkushaiguste registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 133 01.04.2013 - 14.03.2019
Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused Vabariigi Valitsus määrus 298 01.01.2012 - 19.04.2019
Arestialustele, vahistatutele ja kinnipeetavatele ning nendega vahetult kokkupuutuvatele vanglaametnikele ja valve- ning tervishoiutöötajatele kohustusliku kopsude radiograafilise uuringu tegemise kord Sotsiaalminister määrus 115 17.04.2010 - …
Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Terviseametile edastamise kord Sotsiaalminister määrus 117 01.01.2010 - …
Nakkusohtliku materjali käitlemise kord Sotsiaalminister määrus 119 01.01.2010 - …
Nakkushaiguste tõrje nõuded Sotsiaalminister määrus 123 01.01.2010 - 18.04.2019
Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord Sotsiaalminister määrus 126 01.01.2010 - 18.04.2019
Nakkushaiguse ja nakkuskandluse uurimise ning ravimise kord rasedal Sotsiaalminister määrus 118 17.11.2003 - …
Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele Sotsiaalminister määrus 122 17.11.2003 - …
Nakkushaige tahtest olenematu ravi kohaldamise otsuse tegemise kord Sotsiaalminister määrus 120 17.11.2003 - 14.03.2019

Kokku: 15| Näitan: 1- 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane