Investeerimisfondide seadus (lühend - IFS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord Rahandusminister määrus 12 01.01.2019 - …
Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord Rahandusminister määrus 3 01.01.2019 - …
Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine Rahandusminister määrus 4 01.04.2018 - …
Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele Rahandusminister määrus 8 26.02.2018 - …
Nõuded prospektile ja välisriigi fondi kohta esitatavale lisateabele Rahandusminister määrus 16 25.02.2017 - …
Registripidaja vastutuse kindlustamise või garanteerimise nõuded Rahandusminister määrus 14 06.02.2017 - …
Täpsemad nõuded eurofondi riskide juhtimisele, eurofondi osakute või aktsiate väljalaskmise avalduse ja tagasivõtmise avalduste ning eurofondi varaga tehtud tehingute registreerimisele ja salvestamisele, tehingute salvestamiseks mõeldud elektroonilisele andmetöötlussüsteemile, tehingutest aruandmisele ning eurofondi investeerimisotsuste täitmisele Rahandusminister määrus 13 05.02.2017 - …
Nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib avatud avaliku investeerimisfondi vara investeerida, emitendile Rahandusminister määrus 9 05.02.2017 - …
Investeerimisfondi vara puhasväärtuse määramise kord Rahandusminister määrus 11 05.02.2017 - …
Nõuded fondi likvideerimisaruandele Rahandusminister määrus 10 05.02.2017 - …

Kokku: 10| Näitan: 1- 10|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json