Looduskaitseseadus (lühend - LKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Teadusüksuse määramine Keskkonnaminister määrus 57 01.08.2011 - …
Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri Keskkonnaminister määrus 51 09.07.2011 - 22.06.2018
Nahkhiirte ja lindude märgistamise loa taotlemise ja taotleja atesteerimise kord, loa andmise ja pikendamise kord ning loa vorm Keskkonnaminister määrus 32 11.06.2011 - …
Lääne-Viru maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid Vabariigi Valitsus määrus 63 27.05.2011 - 15.06.2013
I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri Keskkonnaminister määrus 10 12.02.2011 - 24.12.2017
Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord Keskkonnaminister määrus 40 01.01.2011 - 16.10.2014
Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad Keskkonnaminister määrus 62 01.01.2011 - 19.05.2013
Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused Vabariigi Valitsus määrus 242 01.01.2011 - 05.09.2013
Kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi loodusesse laskmisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad Vabariigi Valitsus määrus 69 01.01.2011 - …
Türi maastikukaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsus määrus 161 10.12.2010 - …
Võru maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid Vabariigi Valitsus määrus 162 10.12.2010 - 09.08.2018
Harjumaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine Keskkonnaminister määrus 41 28.11.2010 - 19.05.2016
Akste looduskaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsus määrus 158 27.11.2010 - …
Luidja maastikukaitseala kaitse-eeskiri Vabariigi Valitsus määrus 159 27.11.2010 - …
Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine Keskkonnaminister määrus 1 17.10.2010 - 21.11.2013
Ohustatud looma- ja taimeliikide isendite sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktid ja tolliasutused Vabariigi Valitsus määrus 213 01.10.2010 - 14.08.2014
III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine Keskkonnaminister määrus 51 01.10.2010 - 06.07.2014
I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu Vabariigi Valitsus määrus 195 01.10.2010 - 20.06.2014
Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine Keskkonnaminister määrus 87 01.10.2010 - 18.06.2017
Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas Vabariigi Valitsus määrus 176 22.08.2010 - 09.01.2014

Kokku: 368| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json