Politsei ja piirivalve seadus (lühend - PPVS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus Siseminister määrus 35 08.09.2017 - …
Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded Siseminister määrus 26 01.07.2017 - …
Isikuankeedi vorm Siseminister määrus 96 01.07.2017 - 20.09.2018
Politsei andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 92 01.07.2017 - 31.12.2018
Politsei poolt valvatavad objektid Vabariigi Valitsus määrus 211 01.07.2017 - 28.10.2018
Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele Siseminister määrus 8 23.06.2017 - 30.04.2018
Kaitsepolitseiameti politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused ja teenistusastmetasu suurus Siseminister määrus 17 02.01.2017 - 31.12.2017
Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus Siseminister määrus 83 31.10.2016 - 13.04.2018
Politseiametniku ametitõendi kirjeldus ja vorm Siseminister määrus 27 09.09.2016 - …
Kaitsepolitseiameti politseiametniku vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus Siseminister määrus 90 12.07.2016 - …
Salajasele koostööle kaasatud isiku hukkumise, osalise või puuduva töövõime ja talle kehavigastuse tekitamise korral makstavate hüvitiste ja kulude arvutamise ning maksmise kord ja ulatus Vabariigi Valitsus määrus 51 01.07.2016 - …
Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord Siseminister määrus 15 01.04.2016 - 02.01.2018
Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord Siseminister määrus 35 01.01.2016 - 31.08.2019
Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord Siseminister määrus 47 09.11.2015 - 12.10.2017
Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord Siseminister määrus 21 08.05.2015 - 12.10.2017
Politseiametniku sõidukulude hüvitamise ulatus ja kord Siseminister määrus 21 05.04.2015 - 30.09.2017
Politseiametnike palgaastmetele vastavad palgamäärad, diferentseerimise alused, teenistusastmetasu suurus ning lisatasude maksmise alused Siseminister määrus 18 01.01.2015 - 31.12.2017
Schengeni infosüsteemi riikliku registri pidamise põhimäärus Siseminister määrus 93 21.04.2013 - 14.03.2019
Politsei ja piirivalve seaduse alusel tehtud jälitustoiminguga kogutud teabe vormistamise ja säilitamise ning jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord Siseminister määrus 7 02.03.2013 - …
Isiku salajasele koostööle kaasamise dokumenteerimise kord Siseminister määrus 2 21.01.2013 - …

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json