Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 08.07.2023 - …
Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 17 28.01.2022 - …
Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 46 13.11.2020 - 27.12.2024
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 18 01.11.2019 - …
Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 29 26.07.2019 - …
Mitteautomaatkaalude metroloogilised ja tehnilised nõuded, nõuded projekteerimisele, konstruktsioonile, märgistusele, vastavushindamisele ja tõendamisele Majandus- ja taristuminister määrus 32 26.07.2019 - …
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 74 22.02.2019 - …
Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 22.02.2019 - …
Energiamõjuga toote tähistamise, teabega varustamise ja vastavushindamise üldised nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 25 22.02.2019 - …
Lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele, nende nõuetele vastavuse tõendamisele ja käibe jälgitavusele ning arvestuse pidamisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 37 22.02.2019 - …
Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 57 22.02.2019 - …
Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 11 22.02.2019 - …
Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele Majandus- ja taristuminister määrus 59 22.02.2019 - …
Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 91 22.02.2019 - …
Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 23 11.04.2015 - …
Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasin-kuivati energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 82 17.10.2010 - …

Kokku: 16| Näitan: 1 - 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json