Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (lühend - PGS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides Haridus- ja teadusminister määrus 12 09.03.2015 - 22.11.2015
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 16 13.02.2015 - 31.12.2015
Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 40 06.02.2015 - 04.08.2017
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2015. aastal Vabariigi Valitsus määrus 6 23.01.2015 - 31.12.2015
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 59 16.01.2015 - 31.05.2015
Koolitusloa vorm Haridus- ja teadusminister määrus 81 01.01.2015 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär Vabariigi Valitsus määrus 187 01.01.2015 - 14.01.2016
Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2014/2015. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 19 28.11.2014 - 31.08.2015
Nõo Reaalgümnaasiumi põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 53 20.10.2014 - 22.02.2018
2014/2015. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusminister määrus 37 01.09.2014 - 31.08.2015
Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2014/2015. õppeaastal Haridus- ja teadusminister määrus 15 01.09.2014 - 31.08.2015
Kaagvere Erikooli põhimäärus Haridus- ja teadusminister määrus 49 01.09.2014 - 30.04.2015
Põhikooli riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 1 01.09.2014 - 24.07.2017
Gümnaasiumi riiklik õppekava Vabariigi Valitsus määrus 2 01.09.2014 - 16.02.2018
Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 67 01.09.2014 - 31.01.2018
Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 54 01.09.2014 - 22.05.2022
Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 27 01.08.2014 - 04.12.2015
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid Vabariigi Valitsus määrus 113 13.07.2014 - 30.04.2015
Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord Vabariigi Valitsus määrus 107 13.07.2014 - 31.12.2017
Õppeasutustes haldusjärelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded Haridus- ja teadusminister määrus 9 12.07.2014 - 30.11.2015

Kokku: 64| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json