Ravimiseadus (lühend - RavS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 130 01.04.2013 - 26.04.2013
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm Sotsiaalminister määrus 30 10.02.2013 - 12.05.2013
Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri Sotsiaalminister määrus 38 28.01.2013 - 29.12.2013
Ravimi müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste muudatuste liigid ning muudatuste taotlemise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 13 21.07.2012 - …
Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord Sotsiaalminister määrus 28 21.07.2012 - 12.05.2013
Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord¹ Sotsiaalminister määrus 26 21.07.2012 - 12.05.2013
Ravimi müügiloa andmise ja müügiloa uuendamise taotlemise ja taotluse menetlemise ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädeva asutuse hinnangu tunnustamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 29 21.07.2012 - …
Ravimiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 35 21.07.2012 - 12.05.2014
Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu Sotsiaalminister määrus 31 01.01.2012 - 12.05.2013
Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 22 03.10.2011 - 12.05.2013
Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 27 29.07.2011 - 12.05.2013
Droogide käitlemise ning pakendi märgistamise tingimused ja kord ning droogide loetelu Sotsiaalminister määrus 58 04.03.2011 - …
Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 59 04.03.2011 - …
Ravimite käitlemise tegevuslubade registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 27 01.03.2011 - 30.06.2014
Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 21 07.02.2011 - …
Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord Sotsiaalminister määrus 40 01.01.2011 - 23.02.2014
Ravimiameti tasuliste teenuste osutamise kord ja hinnakiri Sotsiaalminister määrus 37 01.01.2011 - …
Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord Vabariigi Valitsus määrus 36 01.01.2011 - …
Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 68 08.08.2010 - 14.03.2019
Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 24 24.04.2010 - 12.05.2013

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json