Kalandusturu korraldamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus Maaeluminister määrus 62 01.06.2015 - 28.02.2019
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus Maaeluminister määrus 54 05.05.2015 - 28.02.2019
2015. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ning muu kalamajandusliku abi liigid Põllumajandusminister määrus 12 09.02.2015 - 31.12.2015
2015. aastal toetatavad „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetmed ja tegevuste liigid Põllumajandusminister määrus 11 06.02.2015 - 31.12.2015
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu Põllumajandusminister määrus 5 19.01.2015 - 29.05.2016
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 “Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 93 31.10.2014 - 31.08.2015
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 “Ühistegevused” tegevuse “Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 92 31.10.2014 - 31.08.2015
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 74 31.10.2014 - 31.12.2025
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 14 31.10.2014 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 61 31.10.2014 - 31.12.2025
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 46 31.10.2014 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 38 03.03.2014 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 “Sisevete kalanduse toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 115 15.11.2013 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 “Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 42 15.11.2013 - 31.12.2025
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.3 "Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 36 10.05.2013 - 31.12.2025
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 89 11.03.2013 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.2 “Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 107 12.03.2012 - 31.08.2015
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.5 “Katseprojektid” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 39 12.03.2012 - 31.08.2015
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 6 16.01.2012 - 31.12.2025
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.5 "Sotsiaalmajanduslikud meetmed" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 64 01.01.2011 - 31.12.2025

Kokku: 21| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json