Kalandusturu korraldamise seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 “Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 93 31.10.2014 - 31.08.2015
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.2 “Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 107 12.03.2012 - 31.08.2015
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.5 “Katseprojektid” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 39 12.03.2012 - 31.08.2015
Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 7 16.08.2008 - 31.08.2015
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 “Ühistegevused” tegevuse “Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 92 31.10.2014 - 31.08.2015
2015. aastal toetatavad „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetmed ja tegevuste liigid Põllumajandusminister määrus 11 06.02.2015 - 31.12.2015
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.5 "Sotsiaalmajanduslikud meetmed" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 64 01.01.2011 - 31.12.2025
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 6 16.01.2012 - 31.12.2025
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 89 11.03.2013 - 31.12.2025
"Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.3 "Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 36 10.05.2013 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.2 “Sisevete kalanduse toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 115 15.11.2013 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.4 “Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 42 15.11.2013 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 38 03.03.2014 - 31.12.2025
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Ühisinvesteeringud” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 74 31.10.2014 - 31.12.2025
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 14 31.10.2014 - 31.12.2025
“Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 61 31.10.2014 - 31.12.2025
„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord Põllumajandusminister määrus 46 31.10.2014 - 31.12.2025
2015. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ning muu kalamajandusliku abi liigid Põllumajandusminister määrus 12 09.02.2015 - 31.12.2015
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu Põllumajandusminister määrus 5 19.01.2015 - 29.05.2016
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus Maaeluminister määrus 54 05.05.2015 - 28.02.2019

Kokku: 21| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json