Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (lühend - TTKS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv Sotsiaalminister määrus 47 02.06.2014 - 23.03.2017
Tervise infosüsteemi põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 131 13.05.2014 - 31.08.2014
Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel Sotsiaalminister määrus 7 24.01.2014 - 16.04.2015
Haigla liikide nõuded Sotsiaalminister määrus 103 20.01.2014 - 06.03.2015
Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele Sotsiaalminister määrus 3 20.01.2014 - …
Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord Sotsiaalminister määrus 166 20.01.2014 - …
Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele Sotsiaalminister määrus 56 20.01.2014 - 21.05.2016
Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused Sotsiaalminister määrus 55 20.01.2014 - 21.05.2016
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 149 12.01.2014 - 30.06.2014
Haiglavõrgu arengukava Vabariigi Valitsus määrus 105 12.01.2014 - 13.07.2015
Tervishoiukorraldus hädaolukorras Vabariigi Valitsus määrus 222 12.01.2014 - 30.06.2017
Riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide arv Sotsiaalminister määrus 51 10.01.2014 - 31.12.2017
Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord Sotsiaalminister määrus 51 01.01.2014 - 31.12.2014
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord Sotsiaalminister määrus 56 01.01.2014 - 30.06.2014
Eriarstiabi erialade loetelu Sotsiaalminister määrus 110 01.01.2014 - 29.02.2016
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded Sotsiaalminister määrus 128 01.01.2014 - 17.01.2019
Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile Sotsiaalminister määrus 116 16.12.2013 - 18.03.2018
Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused Sotsiaalminister määrus 22 09.11.2013 - 31.07.2014
Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile Sotsiaalminister määrus 25 09.11.2013 - 03.06.2016
Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord Sotsiaalminister määrus 42 01.11.2013 - 17.01.2016

Kokku: 43| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json