Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus (lühend - STS2014_2020)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020 Haridus- ja teadusminister määrus 22 18.08.2018 - 31.03.2020
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral Keskkonnaminister määrus 27 06.08.2018 - 31.03.2019
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks avatud taotlemise korral Keskkonnaminister määrus 22 06.08.2018 - 14.03.2019
„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 47 05.08.2018 - 13.06.2019
Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord Majandus- ja taristuminister määrus 31 29.07.2018 - 31.08.2018
Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused Majandus- ja taristuminister määrus 48 20.07.2018 - 21.02.2019
Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 10 06.07.2018 - …
Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 32 06.07.2018 - 14.05.2020
Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel Haridus- ja teadusminister määrus 55 29.06.2018 - 31.03.2020
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord Sotsiaalkaitseminister määrus 44 15.06.2018 - 04.04.2019
Toetuse andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” jaoks avatud taotlemise korral Keskkonnaminister määrus 8 11.06.2018 - …
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas Sotsiaalkaitseminister määrus 26 28.05.2018 - 17.03.2019
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord Keskkonnaminister määrus 12 21.05.2018 - 07.05.2020
„Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord Haridus- ja teadusminister määrus 16 18.05.2018 - 31.03.2020
Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused Tervise- ja tööminister määrus 20 14.05.2018 - 19.04.2019
Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede Ettevõtlusminister määrus 2 27.04.2018 - 23.05.2020
Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–2020 Haridus- ja teadusminister määrus 44 23.04.2018 - 03.03.2019
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–2020 Haridus- ja teadusminister määrus 12 21.04.2018 - 31.03.2020
Tervisekeskuste kaasajastamine Tervise- ja tööminister määrus 5 19.03.2018 - …
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Sotsiaalkaitseminister määrus 4 03.03.2018 - 15.02.2019

Kokku: 74| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json