Kalapüügiseadus (lühend - KPS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kutselise kalapüügi registri põhimäärus Maaeluminister määrus 93 08.06.2020 - …
Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2020. aastaks Vabariigi Valitsus määrus 85 14.02.2020 - 31.12.2020
Kalapüügieeskiri Vabariigi Valitsus määrus 65 01.01.2020 - …
Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2020. aastal Keskkonnaminister määrus 75 01.01.2020 - 31.12.2020
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal Keskkonnaminister määrus 76 01.01.2020 - 31.12.2020
Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatleja määramine, vaatlejale esitatavad nõuded, vaatleja ülesanded ning kogutud andmete esitamise kord ja vorm Keskkonnaminister määrus 39 15.12.2019 - …
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2020. aastal Keskkonnaminister määrus 63 01.12.2019 - 31.12.2020
Kala ümberarvestustegurid Maaeluminister määrus 80 18.11.2019 - …
Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid Vabariigi Valitsus määrus 164 10.05.2019 - …
Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu Keskkonnaminister määrus 31 03.09.2018 - …
Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord Maaeluminister määrus 30 26.05.2018 - …
Lossitava kala kaalumise täiendavad nõuded ja metoodika Keskkonnaminister määrus 4 01.03.2018 - …
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord Vabariigi Valitsus määrus 155 01.01.2018 - …
Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine Keskkonnaminister määrus 40 01.01.2018 - …
Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta Keskkonnaminister määrus 51 08.12.2017 - …
Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus Maaeluminister määrus 79 02.12.2017 - …
Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm Vabariigi Valitsus määrus 37 01.12.2017 - …
Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord Vabariigi Valitsus määrus 89 01.12.2017 - …
Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus Keskkonnaminister määrus 48 01.12.2017 - …
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord Keskkonnaminister määrus 38 01.12.2017 - …

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json