Meresõiduohutuse seadus (lühend - MSOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ohtlikust lastist teavitamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 74 01.10.2019 - …
Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 55 01.10.2019 - …
Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 11 05.08.2019 - …
Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord Vabariigi Valitsus määrus 96 01.08.2019 - 31.07.2020
Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 3 02.03.2019 - …
Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle väljastamise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 183 22.02.2019 - …
Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 72 15.02.2019 - …
Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 29 15.02.2019 - …
Väikelaevajuhi teadmiste, oskuste ja väljaõppe nõuded ning tunnistuste vormid Vabariigi Valitsus määrus 225 18.07.2018 - …
Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 30 01.07.2017 - 20.12.2019
Veeteede Ameti järelevalveametniku ametitõendi vorm Majandus- ja taristuminister määrus 29 10.06.2017 - …
Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu pidamise kord ja soovituslikud vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 43 24.03.2017 - …
Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 01.03.2017 - 20.12.2019
Meremeeste registri asutamise, pidamise ja likvideerimise kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 1 16.01.2017 - …
Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 35 01.01.2017 - …
Meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse ja kalandustöötunnistuse vorm Majandus- ja taristuminister määrus 95 01.07.2016 - …
Ohutusjuurdluse kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 72 22.04.2016 - …
Sadama, sadamarajatise ning laeva turvateabe edastamise ja vastuvõtmise kord Vabariigi Valitsus määrus 39 01.04.2016 - …
Laeva vahiteenistuse kord Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 34 06.02.2016 - …
Alla 24-meetrise pikkusega laeva minimaalse vabaparda määramise nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 27 01.02.2016 - …

Kokku: 62| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json