Hädaolukorra seadus (lühend - HOS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine, nende koosseis ja töökord Vabariigi Valitsus määrus 72 30.03.2024 - …
Elutähtsa telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 8 01.01.2024 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektriga varustamisel Majandus- ja taristuminister määrus 37 11.12.2023 - …
Strateegilise gaasivaru kasutusele võtmise kord Majandus- ja infotehnoloogiaminister määrus 57 29.09.2023 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel Majandus- ja taristuminister määrus 35 08.07.2023 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded maagaasiga varustamisel Majandus- ja taristuminister määrus 36 08.07.2023 - …
Eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise, matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise, määramise ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 73 08.04.2023 - …
Makseteenuse ja sularaharingluse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Eesti Panga President määrus 7 27.03.2023 - …
Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused Vabariigi Valitsus määrus 78 01.01.2023 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.01.2023 - …
Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatuslikuks evakuatsiooniks valmistumise ja selle läbiviimise nõuded ja kord Vabariigi Valitsus määrus 112 01.01.2022 - …
Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse riskianalüüs, analüüsi koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtiv asutus Vabariigi Valitsus määrus 77 03.08.2021 - …
Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord Vabariigi Valitsus määrus 75 03.08.2021 - …
Kriisireguleerimisõppuse läbiviimisele ning õppuse korraldamisele esitatavad nõuded Vabariigi Valitsus määrus 76 03.08.2021 - …
Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Tervise- ja tööminister määrus 17 29.11.2020 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded elektroonilise isikutuvastamise ja digitaalse allkirjastamise tagamisel Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 4 18.01.2019 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded riigitee sõidetavuse tagamisel Majandus- ja taristuminister määrus 2 15.01.2018 - …
Eriolukorra ajal asja sundvõõrandamise ja sundkasutuse eest hüvitise arvutamise ja maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 109 01.07.2017 - …
Eriolukorra tööle rakendatud isikule toetuse maksmise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 110 01.07.2017 - …

Kokku: 19| Näitan: 1 - 19|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json