Kaitseliidu seadus (lühend - KaLS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseliidu liikme püsiva töövõimetuse, selle ulatuse ja põhjuse tuvastamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 13 10.03.2024 - …
Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus Kaitseminister määrus 18 01.01.2024 - …
Kaitseliidu liikme hukkumise, ajutise töövõime kaotuse, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 17 01.04.2023 - …
Kaitseliidu liikme ravikulu hüvitamise tingimused, piirmäär ja kord Kaitseminister määrus 3 01.04.2023 - …
Kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja Kaitseliidu liikme terviseseisundi hindamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ning päringute perioodid Vabariigi Valitsus määrus 37 01.04.2023 - …
Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord Kaitseminister määrus 5 01.01.2023 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord Vabariigi Valitsus määrus 144 01.01.2023 - …
Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuded Kaitseminister määrus 6 03.04.2022 - …
Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus Kaitseminister määrus 17 01.09.2021 - …
Kaitseliidu valvuri käesideme ja embleemi kirjeldus ning kandmise kord Kaitseminister määrus 6 28.06.2021 - …
Kaitseliidu kodukord Vabariigi Valitsus määrus 151 18.09.2020 - …
Kaitseliidu liikmele eriolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisel osalemise eest ettenähtud tasu maksmise ulatus ja kord Vabariigi Valitsus määrus 29 01.05.2020 - …
Kaitseväe täpsemad ülesanded, mille täitmisse võib Kaitseliitu kaasata, ning kaasamise tingimused ja kord Vabariigi Valitsus määrus 69 09.08.2019 - …
Kaitseliidu ajutiselt valvatava objekti tähistamise kord ja tähis Kaitseminister määrus 12 15.07.2019 - …
Kaitseliidu tegevliikme, auliikme ning noortejuhi tasustamata lisapuhkuse taotlemise ja andmise kord ning lisapuhkuse ajal makstava hüvitise taotlemise ja väljamaksmise kord Kaitseminister määrus 5 01.07.2019 - …
Kaitseliidu alaliselt valvatavate objektide loetelu Kaitseminister määrus 31 01.07.2019 - …
Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjarelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded Kaitseminister määrus 2 01.09.2018 - …
Teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 26 20.08.2018 - …
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord Kaitseminister määrus 7 16.07.2018 - …
Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord Kaitseminister määrus 16 01.01.2018 - …

Kokku: 26| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json