Kaitseväeteenistuse seadus

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rahvusvahelise sõjalise operatsiooni välislähetustasu koefitsiendid Kaitseminister määrus 17 25.03.2013 - 31.03.2013
Kaitseväe põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 161 01.01.2013 - 31.03.2013
Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtajad ja kutsealuste arvuline jagunemine väeosade vahel 2014. aastal Kaitseminister määrus 10 10.12.2012 - 31.03.2013
2013. aasta õppekogunemiste aegade ja neist osavõtvate reservväelaste arvu kehtestamine Kaitseminister määrus 7 31.08.2012 - 31.12.2013
Kaitseväe kiirabibrigaadi tööjuhend Kaitseminister määrus 2 04.03.2012 - 31.03.2013
Mobilisatsiooni riikliku keskregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus Vabariigi Valitsus määrus 320 01.01.2012 - 31.03.2013
Kaadrikaitseväelaste väliõppusel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, õhuväe õhusõiduki pardal ja teenistusel mereväe laevadel tasuta toitlustamise kord ja ulatus Kaitseminister määrus 6 01.01.2012 - 31.03.2013
Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine Vabariigi Valitsus määrus 273 01.01.2012 - 31.03.2013
Piirangute kehtestamine isikute mobiliseerimisele Vabariigi Valitsus määrus 135 01.01.2012 - 31.03.2013
Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtajad ja kutsealuste arvuline jagunemine väeosade vahel 2013. aastal Kaitseminister määrus 20 21.11.2011 - 31.03.2013
Kaitseväelase vormiriietuse kirjeldus Kaitseminister määrus 4 23.10.2011 - 31.03.2013
Reservväelasel kogunemiskohta ilmudes kaasasolevate dokumentide ja esemete loetelu Kaitseminister määrus 25 23.10.2011 - 31.03.2013
Ajateenijale ja õppekogunemisest osavõtvale reservväelasele tagatava toitlustamise ulatus Kaitseminister määrus 16 17.10.2011 - 31.03.2013
Teenistusülesannete täitmise tõttu või teenistusülesannete täitmise ajal hukkunud või surnud kaitseväelase matuse korraldamise kulude ulatus ja kandmise kord Vabariigi Valitsus määrus 208 26.08.2011 - 31.03.2013
Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine Vabariigi Valitsus määrus 12 24.07.2011 - 31.03.2013
Kaitseväelase välisriiki lähetamine, välislähetustasu ja hüvitiste suurus ning maksmise kord Vabariigi Valitsus määrus 13 22.07.2011 - 31.03.2013
Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid Vabariigi Valitsus määrus 350 22.07.2011 - 31.03.2013
Kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulu kompenseerimise ja ühekordse hüvitise maksmise kord ja ulatus Vabariigi Valitsus määrus 90 08.07.2011 - 31.03.2013
Kaadrikaitseväelase teenistuslehe vorm ja pidamise kord Kaitseminister määrus 7 01.07.2011 - 31.03.2013
Arstlike komisjonide arv, komisjoni liikmete erialad ja arvuline koosseis, komisjoni töökorra ja otsuse vorminõuded ning kaitseväekohustuslase, tegevteenistusse võetava isiku ja kaitseväelase arstlikku komisjoni suunamise kord Kaitseminister määrus 21 18.03.2011 - 31.03.2013

Kokku: 60| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json