Ehitusseadustik (lühend - EhS)

Pealkiri Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri Majandus- ja taristuminister määrus 72 08.05.2023 - 18.11.2023
Hoonestusloa menetluse konkursi korras algatamise kord Majandus- ja taristuminister määrus 20 19.03.2023 - …
Hoolekandeasutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 8 13.01.2023 - 15.03.2024
Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete Eesti looduse infosüsteemi esitamise korra ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid Keskkonnaminister määrus 43 30.06.2022 - …
Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 61 01.04.2022 - …
Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 73 06.02.2022 - …
Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 87 28.01.2022 - …
Tee projekteerimise normid Majandus- ja taristuminister määrus 106 03.01.2022 - 24.11.2023
Liiklusohutuse auditeerimise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 83 17.12.2021 - …
Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava Majandus- ja taristuminister määrus 81 17.12.2021 - …
Tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 8 17.12.2021 - …
Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 48 17.12.2021 - …
Teedevõrgu liiklusohutuse hindamise nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 52 17.12.2021 - …
Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded Siseminister määrus 8 01.03.2021 - …
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu Majandus- ja taristuminister määrus 51 01.03.2021 - …
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded Siseminister määrus 17 01.03.2021 - …
Nõuded ehitusprojektile Majandus- ja taristuminister määrus 97 01.03.2021 - 07.07.2023
Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 101 23.11.2020 - …
Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded Majandus- ja taristuminister määrus 2 23.11.2020 - …
Ehitise auditi tegemise kord Majandus- ja taristuminister määrus 61 23.10.2020 - …

Kokku: 51| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json